Rapport fra medlemsmøte 03. juni 2009 – Antenner i praksis

Denne Onsdagen stod Antenner i praksis, og Gateway på LD1OT på programmet
På programmet denne Onsdagen stod Antenner i praksis og Bruk av Gateway funksjonen på LD1OT på programmet.

03062009 windom 1Etter at de frammøtte hadde forsynt seg av fersk julekake og kaffe var det klart for å sette igang med kveldens program.

Den første delen var altså Antenner i praksis. Denne delen besto i å få satt opp en antenne for 80 og 40m slik at LA4O også blir QRV på disse båndene. LB6AE har donert en Windom antenne, og det var altså denne som skulle opp.

Coax fra shacken og opp til taket var lagt tidligere, og det var også forbredt med trinse og tau i masta.

03062009 windom3Etter litt vurdering ble det bestemt hvor antennen skulle henge. Midt punktet er oppe i masta også sloper hver ende ned mot taket, den lengste enden sydover og den kortere enden mot nord, men med en liten vinkel slik at midtpunktet ble trukket litt ut fra selve masta.

Ikke 100 % ideelt men det beste som var mulig i første omgang.

03062009 dstargatekurs lb9geI forbindelse med at vi nylig har fått aktivisert Gateway forbindelsen til gruppens D-star repeater LD1OT, hadde LB9GE Trondg forberedt en presentasjon med tanke på gjennomgang, slik at flest mulig skal kunne utnytte disse nye funksjonene .

Spesielt er riktig oppsett av menyene i stasjonene viktig for å få en god brukeropplevelse. Trond som jo også har konfigurert og satt opp Gatewayen tok oss igjennom dette “litt utfordrende” stoffet.

Takk til LA5FRA Paul for bilder.

LA1KP