Nytt fra styret 2003

23 november 2003
På bakgrunn av søknad fra nødsambands-gruppen har et enstemmig styre bevilget penger til oppbygging portabel x-band repeater.
Repeateren skal bygges inn i en koffert og være komplett selvforsynt, bl.a. med opplabart batteri, lader og egnet antenneutstyr.

Projektor er også på plass, slik at det for framtiden blir lettere for møteansvarlig å avvikle møter i henhold til ønsker fra foredragsholderne.

Kurset er som de fleste vet godt igang, og med større deltakerantall enn på mange år. Av totalt 30 påmeldte er det i skrivende stund fortsatt godt over 20 deltagere på kurskveldene.

17 november 2003
Styret minner alle gruppens managere om at vi må ha årsrapport for “ditt” område innen utgangen av desember måned.
Husk også fristen for påmelding til julebordet som er satt til 18 november.

20 oktober 2003
Rundskriv med møteprogram er nå i trykken, og vil bli sendt ut iløpet av uken.
Rundskrivet innholder denne gang også invitasjon til årets tradisjonelle julebord.

14 august 2003
Styret planlegger utsendelse av rundskriv til medlemmene i begynnelsen av oktober.
Ny PC er på plass i shacken. Med denne anskaffelsen er det nå også mulig å kjøre digitale modes som PSK-31 mv. fra LA4O.

28 august 2003
Shacken har i løpet av sommeren fått en ansiktsløfting. Ny HF rig er på plass, det er ryddet opp i kabling og det er satt på merking. Takk til LA9LE Tommy for vel utført jobb. Onsdag 27 fikk vi også på plass ny all mode 2m/70cm/23 cm rig.

22 august 2003
Styret avholdt styremøte Onsdag 20 august. Blant sakene som ble behandlet kan vi nevne:
Radioamatør kurs vinteren 2003/2004.
Møteprogram
Avvikling av møteprogram, herunder beslutning om å prøve å skaffe en rimelig lett brukt projector.
Økonomi. Gruppens økonomi er tilfredstillende etter at vi nå har fått inn utestående penger fra sambandsoppdrag.
Samband, herunder forslag fra LA1KP
Field day 2003
Styret vedtok å skifte leverandør for WEB og E-mail .

14 august 2003
Styret avholder styremøte Onsdag 20 august (før medlemsmøtet). Har du saker du ønsker styret skal behandle, ta kontakt med sekretæren eller formannen snarest. (Telefon eller E-mail går fint.)

24 juni 2003
Det viser seg at det har vært problemer med mail sendt til : la4o@qsl.net de siste ukene.
Mail har rett og slett ikke kommet fram til mottaker!
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at dette også gjelder mail til andre radioamatører som benytter
qsl.net sine mail tjeneseter.

Dersom du savner svar på din henvendelse gjort til Oslogruppen de siste ukene ber vi om at du tar kontakt på nytt.

10 juni 2003
Styret planlegger styremøte Onsdag 18 juni, før “Drop inn”. Er det saker du mener styret bør ta opp, så ring eller send ditt forslag til LA1AKA Torstein.

11. mai 2003
LA6OKA Steinar har påtatt seg jobben som møtekoordinator. Har du forslag til møteprogrammer – Ta kontakt med Steinar.

Styret registrerer at det fortsatt blir borte tidskrifter fra gruppelokalet.
Vi presiserer at det IKKE er anledning til å låne med seg tidskrifter hjem.
Gruppen abonnerer på tidsskriftene for at gruppens medlemmer skal kunne lese bladene i gruppelokalet.

I styremøte 26. mars diskuterte styret saken vedr. tidspunkt for LA4O nytt. Det ble besluttet å opprettholde tidspunktet vi har hatt den siste tiden. ( kl. 21.30 )

23. mars 2003
Det blir nytt styremøte Onsdag 26 mars.
Er det saker du ønsker styret skal behandle, ring eller send din forespørsel til sekretæren LA1AKA

28. februar 2003
Det nye styret hadde sitt første møte Torsdag 27. februar.
I tillegg til poster som overlevering fra forrige styre, ble de fleste managere oppnevnt på nytt. Der styret mener det er behov endringer vil dette bli tatt opp med den enkelte manager. Videre fordelte styret endel interne arbeidsoppgaver.
Styret har mottatt forslag til endel møteprogram og vil arbeide aktivt for å skaffe foredragsholdere.
Følg med på QST Oslo mandager eller kl. 2130 eller på disse sidene for oppdatert informasjon om møteprogrammer.
Styret regner med å sende ut neste utgave av QST Oslo i midten av Mars.

Styret har også mottatt referatet fra generalforsamlingen fra referentene. Referatet vil bli publisert i sin helhet i QST Oslo.

20. februar 2003
Generalforsamlingen er over og det nye styret avholder sitt første styremøte Torsdag 27. februar.
( Innkalling med saksliste sendes ut Tirsdag 25.)

05. februar 2003
Rundskriv med innkalling til generalforsamling er på vei ut til medlemmene

05. januar 2003
Styret er nå igang med å utarbeide årsrapport for 2002. Vi skal også i nær framtid ha styremøte. Har du saker som du ønsker styret skal ta opp ? I såfall ring en i styret, eller send en mail til : la4o@qsl.net