Referat fra medlemsmøte Onsdag 19. november 2008 – EMC – Hva er det v/ LA6OI Arne

CEmerkeGodt frammøte med 30 tilhørere denne kvelden. Kveldens foredrag hadde fått navnet- EMC hva er ?

Med undertittelen:
Hva betyr dette begrepet for oss radioamatører ?
CE merket, EMC direktivet, Testmetoder mv.

LA6OI Arne har arbeidet hos Nemko i over 40 år, og besitter svært god kompetanse innen dette fagområdet.

19112008 la6oiEtter å ha presentert seg, tok Arne oss gjennom begreper som CE- merking, samsvarserklæring, markedskontroll, tilsynsmyndighet, myndighetskontroll og produsentansvar. Begreper som alle har stor betydning for leverandører av varer og til syvende og sist oss som forbrukere, ved at vi forhåpentlig får varer som er i samsvar både med produsentenes egne spesifikasjoner og myndighetenes krav.

Etter denne gjennomgangen av begrepene var det klart for å dykke dypere med i hva disse begrepene betyr for oss i det daglige. Vi lærte at EMC direktivet betyr krav til emisjon og krav til immunitet, at forskjellige direktiver hører inn under forskjellige departement, noe som ofte gjør det vanskelig å harmoisere regler.

Vi var innom valg av filter i interferenssituasjoner, vi fikk demonstrert hvor enkelt det er å bygge en loop antenne for for å måle støy, og vi fikk se bilder av måleoppsetninger og ble forklart forskjellen mellom de forskjellige spesial rommene (f.eks. farradys bur) som brukes av kontrollorganer for å teste utstyr opp mot de forskjellige kravene.

Vi var innom R&TTE (også kalt rotte direktivet), normer for strålingsfare og forbudsdirektivet Rohs.

Arne holdt et svært godt foredrag om et tema som mange i utgangspunktet kanskje trodde skulle bli litt tørt – men her var det ingen grunn til engstelse. Dette var et interessant og lærerikt forerag, presentet på en lett og folkelig måte, slik bare en fagmann kan.

Det faktum at tilhørerne satt stille på stolene i over 2 timer er et entydelig bevis på at temaet og formen fenget tilhørerene.

Takk til LA6OI Arne for innsatsen !

LA1KP