Referat fra medlemsmøte Onsdag 25. januar 2006 – IARU båndplan og mobile PC-løsninger

Møteprogrammet denne Onsdagskvelden var informasjon om den nye båndplanen for IARU Reg.1 og mobile PC-løsninger for bruk i sambandssammenheng.
Det var møtt fram ca. 25 medlemmer når formannen LB9GE begynte gjennomgangen av den nye båndplanen som gjelder fra og med 1. januar i år.
Det er ikke hver dag vi skal forholde oss til nye båndplaner, og Trond’s gjennomgang viste vel at det ikke var noen store endringer for den gjennomsnittlige radio-amatør.

Etter gjennomgangen av båndplanen var det klart for demonstrasjon av PC-løsninger for mobilt bruk. Flere alternativer var satt opp, og etterhvert tok Trond for seg de forskjellige løsningene. Da med fokus både på maskinvaren og på programvare som kan benyttes. Vi fikk etterhvert se flere interessante løsninger, med kompetente operatører.

Dessverre oppstod det endel pauser i gjennomgangen som gjorde at folk mistet fokus og interesse og det ble dermed vanskelig for møteleder å få oppmerksomhet når man igjen var klar for å gå videre i programmet.

På bildene under ser vi til forskjellige eksempler på APRS kart, og hvor bildet til venstre viser trykkfølsom skjerm med skjermtastatur, en svært god løsning for mobilt bruk, forutsatt at man stopper og kjører inn til siden før man begynner å betjene løsningen.

Bildene over viser “the rear view” av et par av løsningene ivrige sambandsoperatører har bygget sammen.

-1kp