Referat fra medlemsmøte 11. januar 2006 –

Det var ikke annonsert noe spesielt møteprogram, men som vanlig hadde Trond forbredt seg godt og startet med å presentere en ny liten dataskjerm, svært godt egnet for APRS bruk i bil  – i og med at den hadde en skjermstørrelse på 8 tommer, og trykkfølsom skjerm.

Formannen LB9GE ønsket velkommen til årets første møte, kaffen var klar og pepperkakene mange.

Det var ikke annonsert noe spesielt møteprogram, men som vanlig hadde Trond hadde forbredt seg godt og startet med å presentere en ny liten dataskjerm, svært godt egnet for APRS bruk i bil i og med at den hadde en skjermstørrelse på 8 tommer, og trykkfølsom skjerm. Et aktuelt produkt nå som Rally Norway nærmer seg med stormskritt.

Neste post på programmet var gjennomgang av NRRL’s utredning om antenneoppsett i relasjon til Plan og Bygnings Loven.
Denne gjennomgangen viser at vi som radioamatører står ovenfor betydelige utfordringer når det gjelder antenneoppsett. Kommentarer fra møtedeltakerne viser at mange nok har et avslappet forhold til dette, og hadde tro på at gode relasjoner til naboer og borettslag var det viktigste.
Allikevel skal vi merke oss at loven tilsier at veldig mange av antennene som benyttes på HF båndene krever at man søker om tillatelse. Du kan lese utredningen i Amatør-radio nr 12 -2005

Siste post på programmet var gjennomgang av NRRL’s nye powerpoint presentasjon for bruk i rekrutteringsøyemed.
Trond viste presentasjonen og gikk gjennom de forskjellige temaene som er trukket fram.

Presentasjonen er ment som et hjelpemiddel for å vise amatørradio som hobby, samt den store bredden av muligheter hobbyen gir oss. Mange av de frammøtte bidro med kommenterer forslag til forbedringer. Dette vil selvfølgelig bli brakt videre for eventuell oppdatering av presentasjonen.

De ca. 15 frammøtte hadde en hyggelig og informativ kveld. Takk til Trond vel gjennomført møte !

-1KP

110106a