Referat fra medlemsmøte Onsdag 01. november 2006 – Styret orienterer om muligheter for gruppelokaler

Styret orienterer om en ny interessant mulighet med tanke for nye gruppelokaler

 

Møteprogram :
Styret orienterer om mulige nye gruppelokaler

Det var ca. 20 frammøtte til dette medlemsmøtet. Formannen LB9GE Trond ønsket velkommen, og fyrte opp prosjektoren for å orientere om en ny mulighet for nye gruppelokaler for Oslo-gruppen. Etter dialog med NRRL’s nye generalsekretær, har ideen om å leie lokaler av NRRL modnet seg og man har nå kommet fram til et punkt hvor løsningsforslaget kunne presenteres for medlemmene. Presentasjonen til Trond kan hentes et annet sted på denne siden)

Tanken er at Oslogruppen kan leie en del av NRRLs lokaler på Rommen. Lokaler som for en stor del står tomme mesteparten av året. Det foreslåtte prosjektet krever endel mindre ombyggingsarbeider for å tilpasse lokalene, men dette er vurdert som overkommelig.

Forslaget ble godt mottatt på møtet, og medlemmene anbefalte styret å gå videre med prosjektet. Styret vil på bakgrunn av dette derfor gå i konkrete forhandlinger med NRRL i de kommende ukene.

De frammøtte medlemmene viste vilje til å stille opp på dugnad, slik at det burde være en kurrant sak å få det nødvendige arbeidet gjort uten for store kostnader for gruppen.

Slik sett er styret på jakt etter et par medlemmer som kan samarbeide om planlegging og gjennomføringen dersom vi kommer i mål med forhandlingene med NRRL.

-1kp