Referat fra medlemsmøte Onsdag 29. november 2006 – Digitalt fjernsyn i Norge

banner LA4O

Program : Digitalt fjernsyn i Norge v/ Rolf Møkleby fra Norkring

top antenna 2006 fordrag digital TV

Formannen LB9GE Trond ønsket velkommen til møtet og ga ordet til kveldens foredragsholder Rolf Møkleby fra Norkring som skulle fortelle oss om det nye digitale bakkenettet som Norkring nå bygger opp for å formidle TV programmer til alle landets husstander i digital form.
Det nye sendernettet vil dekke det meste av beflokningen i Norge iløpet av 2007-2008, og vil by på flere kanaler og flere tjenester enn dagens analoge kringkastningsnett. Innholdsleverandørene vil typisk være NRK og TV2 samt at nettet også vil formidle andre populære utenlandske TV kanaler som f.eks. BBC, Discovery mv.

Det nye nettet byr på bedret utnyttelse av frekvensressursene og vil benytte den moderne MPEG-4 bildekodings standarden.
Systemet overfører signalene med en varierende bitrate ( fra 5 – 22 Mbit/s) avhengig av innholdet i programmet som sendes.
F.eks. vil en tegnefilm kunne sendes med langt lavere Bit rate enn en sportssending hvor det er raske bevegelser og mange detaljer i blidet.

Systemet vil allerede fra starten være klart for overføring av HDTV oppløsning på enkelte av sendingene. (Høy oppløsning og stor detaljgrad på bildene)

29112006 intro antRolf kom inn på mange av aspektene ved utbyggingen av sendenettet, bl.a. kravet om 100 % TV dekning for landets husstander enten via “bakke nettet” eller via satelitt. Frekvensutnyttelsen og hvordan man deler opp landet slik at vi får sett våre lokal-TV innslag, samt hvordan de forskjellige aktørene i som NRK, TV2 og Telenor samhandler for å få nettet klart.

Takk til Rolf Møkleby for et interessant og lærerikt foredrag.

Etter foredraget etterlyste LA1KP en person for deltagelse i et NRK program hvor man ønsker å vise CW, samt at LA2GLA Kristian orienterte om den siste utviklingen med sambandsoppdraget i forbindelse VM runden i Rally i Februar 2007

Det var ca. 30 frammøtte til kveldens møte !

LA1KP Øivind