Nytt fra styret 15. jan 2012 – Antennedugnad på Rommen

Søndag 08/01-2012 var det antennedugnad hvor vi måtte ta ned rotor fra masta på taket av Nedre Rommen 5E.

LB9GE Trond, LA4GF Frode, LA7SI Per og LA5FRA Paul var med på dette, og LB9GE Trond hadde iført seg varmedress og
klatreutstyr med sikring i alle bauger og kanter for å forsikre seg om at alt skulle gå skadefritt, noe som det også gjorde.

Rotor er tatt ned, og Step IR beamen måtte tas ned da rotor ikke var der lenger.

Vi er fortsatt QRV på både HF og V/U-HF selv om dette er gjort.

Etter godt arbeid fra alle sammen ble masta heist opp igjen, denne gangen med en Step IR mindre, men fortsatt med en Windom og en V/U-HF vertikal.

LA5FRA Paullb9ge mast jan2012