Nytt fra styret 31. des 2012 – Godt nytt år !

4o log SmlStyret i LA4O Oslogruppen ønsker alle medlemmer og andre en riktig god jul og et fremgangsrikt og utviklende nytt år i 2013!

I løpet av året som har gått har vi fått oppleve mange gode ting i LA4O Oslogruppens regi, kort oppsummert under:

I pinsen så var flere av våre medlemmer på Superbrukerkurs i Nødnett, i forbindelse med at dette er et verktøy også vi må forholde oss til i sambandstjenesten. Mens jeg skriver dette så er vi faktisk i gang med å ha en gjennomgang med dette systemet som flere av oss fikk kurs i nå nylig, og som vi skal teste gjennom julen og på nyåret. Tilsammen ti terminaler er ute hos radioamatører fra Oslo og de andre deltakende gruppene i NRRL Samband Oslo & Akershus (NSOA).

I juni var det tur til Morokulien hvor flere av våre medlemmer deltok.

Som vanlig deltok også LA4O Oslogruppen på National Field Day i september, som denne gang ble arrangert på Bygdøy utenfor Maritimt museum for vår del. Vi kunne til og med skryte av at vi hadde vårt eget flyshow den ene dagen, om dette skyldes god organisator eller om det er tilfeldig, vites ikke… 🙂

I oktober var det atter tid for JOTA/JOTI, Jamboree in the air og på Internett. Flere av gruppens medlemmer bidro til at speidere rundt omkring fikk lov til å prøve seg på lufta sammen med andre speidere som var i andre enden.

Det har også vært arrangert kurs, og tilsammen 19 nye lisenser ble delt ut når kurset var omme og de som deltok hadde vært oppe til prøve. En enorm innsats er lagt ned i dette kurset, og uten et par ildsjeler som dro dette trygt i land hadde dette aldri gått.

Året ble avsluttet med det tradisjonelle julebordet som også i år ble avholdt på Rommen med nærmere 25 deltakere. En god stemning, utsøkt mat og sistemann dro hjem kl. 07 morgenen etter.

Gjennom året har også sambandsgjengen hatt et særdeles aktivt år, og nye kontakter er knyttet og gamle kontakter forsterket gjennom samarbeid, som vil føre til en betydelig høyere samhandling med andre FORF organisasjoner i 2013.

Året 2013 er LA4O Oslogruppen 90 år! Dette vil bli markert i løpet av året, styret kommer tilbake med informasjon om dette etter hvert.

Uten dere medlemmer hadde ikke LA4O Oslogruppen vært det den er, all takk går til dere og det dere gjør for gruppen !

73 de LA5FRA Paul Henrik
Avtroppende formann