Nytt fra styret 05. sept 2012 – Kan du bidra ?

Oslo-gruppen etterlyser en Web-master/WEB utvikler som kan påta seg å bidra med å lage nye WEB sider for Oslo-gruppen

4o log SmlOslo-gruppen etterlyser en Web-master/WEB utvikler som kan påta seg å bidra med å lage nye WEB sider for Oslo-gruppen. Bakgrunnen for dette
er at den løsningen gruppen idag benytter ikke lenger vedlikeholdes og videreutvikles av leverandøren. Vi må derfor finne en ny plattform for våre WEB sider.

Vi tenker oss en publiseringsløsning basert på åpen kildekode som f.eks Joomla, WordPress, Drupal el.likn. da styret ser det som svært viktig
at den plattformen man nå velger vil bli videreutviklet og støttet i lang tid framover.

Ta kontakt med en i styret eller WEB-redaktøren LA1KP hvis du kan bidra.