Møtereferat fra medlemsmøte Onsdg 13. juni 2001 – Sommeravslutning

Sommeravslutning – Pølsefest

Det var stor deltagelse (ca. 30) denne relativt kjølige Onsdagskvelden.

Styret hadde rigget til med griller på plenen ved siden av masta og grillingen var i full gang fra ca. kl. 1900. Det var stor stemning rundt grillene og pølsene gikk ned på høykant. Da varmen på grillene begynte å avta ved 2030 tiden var det ikke mange pølsene igjen, og endel fortsatte praten inne i gruppelokalet.

Endel både “nye og sjeldene å se -fjes” ble observert, og gruppen ønsker dere spesielt velkommen når møtesesongen starter opp i august.

LA1KP Øivind