Referat fra medlemsmøte Onsdag 12. des 2001 – Støy del 3

Tema for kvelden: ”Støy del 3”
Foredragsholdere var: LA4QE Kjell + LA4LE Egil + LA3RC Erik

LA9JHA Jeanette ønsket de 35 fremmøtte velkommen til den tredje og avsluttende møtekvelden med støy som tema.

Formannen inviterte samtidig alle til tradisjonelt ”Julemøte” onsdag 19. desember med uformelt samvær og kanskje noe ekstra.

Ragnar LA4XT minnet nok en gang om at det trengs flere kandidater til å besette de verv som blir ledige. Formann, kasserer, styremedlem, og tre varamenn er på valg. Valgkomiteen ønsker flere forslag til kandidater; det er lov til å foreslå seg selv!
Ta kontakt med valgkomiteen ved LA4XT Ragnar på e-post; la4xt@online.no .

Fast innleder Erik LA3RC introduserte til kveldens tema som var en oppsummering av innholdet de to første møtekveldene om støy.

Kjell LA4QE gikk raskt igjennom innholdet fra de to første kveldene. Der etter ga han ordet tilbake til Erik som refererte fra sin erfaring med ”Falken-Alarmen” og spesielt Magnum 1000 som tydelig var en varm potet for leverandøren, men også at han sitter inne med opplysninger om hva som skal til for å få bukt med det meste av problemet.

Kjell LA4QE gikk deretter gjennom de ulike spørsmål som var stilt og ikke besvart på de to første møtekveldene. Disse ble forsøkt besvart og også medlemmene i salen bidro ivrig med kommentarer og erfaringer i tilknytning til de ulike problemstillingene: effekten av kryss- og intermodulasjon, hvor kan filterkomponenter anskaffes, støykansellering, samsvarserklæringer, lysstoffrør som støykilde og støyreduksjonsmidler i radioamatørutstyr.

Det ble deretter foreslått at Oslogruppen av NRRL oppretter en EMC-komité eller en EMC ansvarlig som kan hjelpe andre medamatører for eksempel utstyrt med en koffert inneholdende diverse antistøyhjelpemidler. Spørsmålet om deler av foredragene kan bli tilgjengelige for medlemmer av Oslogruppen ble besvart med at det vil bli laget en CD der presentasjonen med bilder, foiler og lydeksempler vil finnes. Den vil oversendes styret og evt. senere bli lagt ut på LA4Os hjemmeside.

Praten gikk videre etter seidelutdeling og applaus for de 3 herrer. Men Jeanette utfordret først foredragsholderne til å danne en EMC-komité og sa at det vil bli fulgt opp i fra styret.

Ragnar LA4XT