Referat fra medlemsmøte Onsdag 14. nov 2001 – Radiostøy amatører opplever del 1

Radiostøy amatører opplever del 1, “Støy som begrenser oss”

Foredragsholdere var: LA4QE Kjell + LA4LE Egil + LA3RC Erik

LC5XAT Kristian ønsket velkommen og minnet alle om Oslogruppens Julebord som i år er lagt til fredag den 7. desember. Alle interesserte bør melde seg på snarest.

Det var ca. 40 fremmøtte som fikk gleden av å overvære den første møtekvelden med Radiostøy som tema. LA3RC introduserte til tema og ga deretter ordet til LA4QE.

LA4QE gjorde grundig rede for de fysiske årsakene til hvordan støy oppstår og hva som egentlig skjer helt nede på atom/elektron-nivå.

Videre omtalte han de forskjellige typene støy delt opp etter hva som er årsaken til støyen.

Vi fikk se en del forklarende bilder, figurer og høre en del lydeksempler. Typene støy var termisk, galaktisk, atmosfærisk og menneskelaget støy. Jeg la spesielt merke til at noen av de fremmøtte nikket gjenkjennende da det ble gitt lydeksempler fra atmosfærisk støy, men det var særlig støyen som var menneskelaget som de fleste kjente igjen. Vi fikk videre opplyst at CE merkingen på ingen måte er noen garanti for oss om at godkjent utstyr ikke betyr støyproblemer. Regelverk og ansvar ble også omtalt.

LA4LE fortsatte med typiske støykilder som er menneskelaget og som vi omgir oss med. Her fikk vi se bilder og høre lydeksempler som nok samsvarer med støyproblemer de fleste treffer på som aktive radioamatører. Høyspente kjøreledninger, overføringslinjer, sikringsskap, koblingsbokser og den etter hvert mye omtalte Falken-alarmen ble gjenstand for omtale.

Det ble videre gitt eksempler på tiltak man kan foreta; for eksempel støydemping med filtre direkte på for eksempel en støvsuger og nettfilter som vel og merke ikke fjerne støykilden, men som forhindrer den i å spre seg via nettet(”antennen”).

LA4QE tok deretter for seg ”Støykansellering”. Det finnes bokser på markedet med slik funksjon. Kjell viste nok en gang prinsippet for funksjon og lydeksempler for fjerning av ulike typer støy; og det var lett å høre at det faktisk fungerte!

Jeg tror de fleste som møtte frem var svært fornøyd med kvelden foredrag.

De tre foredragsholderne har tydeligvis gjort en del grundige forberedelser som også ga oss ”ikke så tekniske” et stor utbytte. Vi gleder oss til de neste møtekveldene med samme tema!

LA4XT Ragnar