Nytt fra styret 7 april 2014 – LA3PK Jan Helge er ny president i NRRL

LA3PK portrett pres nrrl 2014 smlNRRL’s generalforsamling valgte Oslo-gruppens kasserer LA3PK som ny president, LA8OKA Martin tidligere formann i Oslo-gruppen ble valgt til nytt styremedlem. Oslo-gruppen gratulerer !

NRRL avholdt sin Generalforsamling i forbindelse med Norsk Ham-meeting 2014 på Leto-hallen i helgen 4-6 april 2014. Nok en gang gjennomførte Gardemogruppen en meeting med faglig godt innhold. En hyggelig setting bidro til at gamle vennskap ble fornyet og nye vennskap kunne skapes innenfor vår hobby’s utrolig store bredde.

Dette var 7. gang norske radio-amatører møttes i Leto-hallen til hyggelig samvær med faglig oppdatering og gode muligheter for å komplettere shacken med nytt utstyr fra våre trofaste utstillere.

Dette arrangementet bidrar til å samle Norske radio-amatører i en setting hvor det er godt rom for uformell samtale, og hvor de utfordringer vår hobby står ovenfor i forhold til spesielt støy-problematikk kan diskuteres, og nyttige tips for å løse problemene kan fanges opp.

la3pk portrett175px 2014
LA3PK Jan Helge ble valgt til NRRL’s nye president med stort flertall.
Oslo-gruppen gratulerer Jan Helge med valget.

 

 

la8oka prtrett175px 2014

LA8OKA Martin ble valgt inn som nytt hovedstyremedlem på NRRL’s generalforsamling 2014.
Oslo-gruppen gratulerer Martin med valget.

Oslo-gruppen av NRRL har en lang tradisjon for å “avgi” medlemmer som har gjort en betydelig innsats for vår gruppe til sentrale verv i NRRL. Selvfølgelig har dette gjennom snart 9 ti-år tappet Oslo-gruppen for gode krefter, men det er viktig å huske at våre medlemmer med sentrale verv i NRRL også hele tiden har bidratt til å holde Oslo-gruppens medlemmer oppdaterte på hva som “rører” seg innenfor radio-amatør verdenen.

Vi i Oslo-gruppen har lov til å være litt stolte av at våre medlemmer står høyt opp på listen over sentrale verv i NRRL.

Gode kunnskapsrike medlemmer er viktig for alle foreninger, og vi i Oslo-gruppen ser fram mot mange nye år hvor vi kan ha det moro med vår hobby, uansett hvilket bånd eller mode som fanger vår interesse !

Vi er sikre på at LA3PK og LA8OKA vil bidra til vi medlemmer i Oslo-gruppen fortsatt får oppdatert innsikt i en stor og spennende radio-amatør verden !

LA1KP Øivind