Det nye styret hadde sitt første styremøte Mandag 26. februar 2007

4o log SmlDen viktigste saken på dette møtet var planlegging i forbindelse med klargjøring av de nye lokalene.
Foruten gjennomgang av kommentarer fra generalforsamlingen, planlegging av medlemsmøtene utover våren og forberede til utsendelse av rundskriv og kontingentkrav, var naturlig nok de nye lokalene på Rommen posten som tok mest tid på dette møtet.
Som vi har orientert om tidligere, vil vi i første omgang ikke foreta noen vesentlig ombygging i lokalene. Det vi ønsker å konsentrere oss om nå er å få innredet lokalene slik at de passer til våre aktiviteter.

Dette betyr i klartekst at følgende tiltak igangsettes snarest mulig:

Flytting av det som står i QSL/Pakkerom, flytte ut endel av hyllene og bordene fra møterommet. Kjøpe bord og stoler til møterommet, samt sette opp lærret og feste prosjektor i taket.

Innstallere kaffetrakter og oppvaskmaskin på kjøkkenet og eventuelt komplettere med et kjøleskap.

Begynne innredning av shack.

la1kp