Langsiktig husleieavtale med NRRL klar

4o log SmlPå Oslogruppens julebord Fredag 7. desember kunngjorde formannen LB9GE Trond at det nå er inngått langsiktig avtale om leie av lokalene på Rommen.
Som kjent inngikk styret i første omgang avtale med NRRL for en prøveperiode på ett år. Begge parter er enige om at samarbeidet har fungert greit, og tiden var nå inne for å inngå et langsiktig samarbeid.

Avtalen som er inngått gjelder for 10 år, og gir dermed grunnlag for at det hvis man finner det hensiktsmessig, kan foreta de justeringene i lokalene som har vært diskutert. Dette gjelder spesielt endring av inndeling for kjøkken og inndeling av lager.