Månedens bilder – Januar 2024

Her legger vi ut historiske bilder fra Oslogruppen med en tilhørende tekst.
Denne gangen ble det faktisk en liten historie med flere bilder.

Fra åpent APRS møte i Oslogruppen i Januar 2004. QTH Linderudkollen

Etter at packet interessen avtok når E-post via telenettet ble vanlig, kom det selvfølgelig opp nye spennende “modes” og muligheter innen vår hobby. APRS (Automatic Packet Reporting System) dvs. posisjonering ved hjelp av GPS og amatør-radio viste seg som interessant for mange. Heldigvis hadde vi ressurspersoner i LA4O som behersket temaet. Oslogruppen tok derfor initiativ til såkalt åpne møter med faglig innhold, slik at mange ble oppdatert på anbefalte standarder for konfigurering av personlig utstyr og felles installasjoner. Digipeatere plassert høyt i terrenget ga god rekkevidde for mobilt og portabelt utstyr. Møtet var lagt en lørdag slik at det skulle være mulig for flest mulig å delta.

Bildet som tok dere inn til denne artikkelen viser LA9YKA som demonstrerer sitt APRS opplegg for interesserte tilhørere.

Portabelt APRS utstyr ga oss radioamatører muligheter for å tilby posisjonering med kartvisning for oppdragsgiver i forbindelse med sambandsoppdrag. APRS protokollen ble utviklet av amerikaneren WB4APR Bob Bruninga (SK).

LA6WW Hans holder kurs i konfigurering av APRS modem og digipeatere
Det var fullt hus i Peisestuen på Linderudkollen med LA4O medlemmer og tilreisende fra nabogrupper og fra lengre unna (en hadde tatt turen fra Trondheim for dette møtet) som ville lære mer om dette spennende temaet.
Bildet over viser APRS kofferten til LA7DLA Espen fra den gang

Tekst og tilrettelegging : LA1KP Øivind
Foto: LA1KP Øivind