Referat fra medlemsmøte Onsdag 06. mai 2009 – Bakkebaserte innflygingssystemer v/ LA2ILA Sigurd

Denne Onsdagen hadde vi besøk av LA2ILA Sigurd som fortalte om måling av de bakkebaserte radio innflygings-systemene for fly.

Formannen LB9GE ønsket velkommen, og ga raskt ordet videre til Sigurd.

Den moderne luftfarten er avhengig av en rekke installasjoner på bakken for å kunne kommunisere og navigere sikkert.
For å verifisere at navigasjonsfyrene og de andre bakkeinstallasjonene sender ut riktige radiosignaler må man måle signalene i luften der flyene er.
LA2ILA foredrag

Vi fikk høre om hvilke systemer som finnes , litt om de tekniske prinsippene som blir brukt og endel om de
ekstreme kravene til nøyaktighet som kreves for disse målingene.

Verdens mest avanserte utstyr for slike målinger blir laget på Gardermoen av selskapet Norwegian Special Mission. Dette utstyret blir solgt til kunder over hele verden og blir installert i kundenes fly av selskapet.

Et interessant foredrag, som gav innsikt i hva som som sørger for at flyene kan ta av og lande trykt og skkert selv med begrensinger i sikten.

Takk til Sigurd LA2ILA Sigurd

LA1KP