Onsdag 02. desember 2009 besøkte vi Nittedal teleport

Vi var invitert til omvisning og foredrag på Nittedal Teleport denne Onsdagen, et møte som ble svært interessant og innholdsrikt

LA4O Oslogruppen var sammen med LA2AB Asker & Bærumsgruppen så heldig å bli invitert til Nittedal Teleport, tidl. kjent som Nittedal jordstasjon.

Nittedal LA4WRA portDet var LA4WRA Nils Johan Jacobsen som var vertskap denne kvelden, og han hadde lagt opp et spennende og sammensatt program for kvelden, med interessante foredrag samt omvisning i kontrollrommet.

Programmet for kvelden så slik ut:

1. Ankomst. 18:00
2. Generell presentasjon av stasjonen. Nils Johan
3. RF & Antenna systems. Tore
4. Broadcast systems (TV). Jens.
5. Omvisning kontrollrommet.
6. Ham prat
7. Avreise. 20:30

Det er hele åtte radioamatører som jobber der oppe, med bl.a. LA4WRA og LA3PK blant dem. Vi ønsker naturligvis flere velkommen som radioamatører hvis de skulle ønske det.

Først fikk de tilstedeværende en presentasjon av Telenor, og det var ikke småtteri de kunne berette om med 164 millioner mobilabb. og 3 millioner Canal Digital kunder. Videre så er bakkenettet i Norge nylig blitt heldigitalisert.

To av avdelingene som holder hus i Nittedal er Broadcasting og Datacomms.

Broadcasting er formidling av tv-signaler enten via satellitt, bakkenett eller via IP. Datacomms er en annen tjeneste som serves via Nittedal, med dataoverfřring for mange store kunder.

Telenor har tre satelitter i posisjon 1° vest, Thor III, Thor 5 og Thor 6, og alle disse er heleid av Telenor. Planene for enda en er ogsĺ lagt, Thor 7. Disse satelittene dekker 1/3 del av jordas landoverflate.

Nittedal jordstasjon, nå kalt Nittedal Teleport, ble etablert i 1986, og har sett en fantastisk utvikling fra koax til fiber, med et massivt antenneanlegg enhver radioamatør skulle likt ĺ hatt i hagen sin! Det er litt av et syn med parabolantenner med en diameter på 18 m (!). Det er i dag 63 ansatte på teleporten. Den første satelitten ble skutt opp i 1992, Thor I. I 1996 så man starten på digital distribusjon, og i 2008 ble IPTV lansert. IPTV er tv signaler via internettlinjer. Dette er et felt hvor Telenor skal satse i Norge også, det kreves god kapasitet på linjer til de som ønsker dette, ADSL +2.

Etter denne flotte introduksjonen av LA4WRA så gikk vi videre til emnet RF & Antenna system v/ Tore.

Han åpnet sitt foredrag med litt historikk, det er ikke mer enn ca. 150 år siden man oppdaget radiobølger, og man kan trygt si at det har vært en rivende utvikling når man ser på den korte tiden dette har vært kjent.

Det er et begrep som beskriver virksomheten sin bruk av radiofrekvenser, “Microwave Window” som da er frekvensområdet 1 Gigahertz til 14 Gigahertz.

Her kan man dele inn i følgende bånd:

L-bånd: 1 – 2 GHz

C-bånd: 4 – 8 GHz

KV-bånd: 12 – 18 GHz

De satelittene Telenor opererer ligger alle på 1° vest, og for å unngå interferens mellom disse satelittene så opererer de på forskjellige frekvenser.

Bruken av frekvenser er regulert i ITU (den internasjonale teleunionen), FSS (Fixed Satelites services). Det er vel knapt nok nødvendig å si det, men også her er det kniving om naturressursen som frekvenser er.

Det benyttes forsterkere på 750W på uplink til satelittene, og som vi alle vet er det ikke mye av den effekten som er igjen når signalene når satelitten.

Signalene som blir sendt ut fra satelittene igjen er kun forsterket med 150W.

For de som skulle ønske å skue alle de satelittene som ikke lenger er i bruk så må man reise 300 km utenfor geostasjonær bane. De mindre satelittene blir destruert ved at de sendes ned mot jorden og brenner opp i atmosfæren.

Det digitale bakkenettet dekker 95% av alle faste bosteder i Norge (steder med fast adresse), og 70% av alle hytter / fritidshjem. De som ikke kan motta disse signalene fĺr tilbud enten om satellitt eller så blir det satt opp egne skyggesendere for disse kundene. Skyggesenderne får sine signaler via satellitt eller bakkenettet.

Vi fikk også en omvisning i det omfattende kontrollrommet, der de monitorerte mange tv-kanaler samtidig, og det kan trygt sies at det er litt av et apparat som sørger for at vi får tv signalene inn i de mange hjem.

Tusen takk til LA4WRA Nils Johan og LA7WRA (LZ1VPC) Peter for at de la til rette for dette besøket som var vel verdt turen ut til Nittedal. For enkelte var synet av de store parabolene som sto utenfor bygningsmassen nok til at man ble beveget. Vi radioamatører har et helt spesielt forhold til antenner, det skal være sikkert og visst!
Nittedal Alle

LA5FRA Paul