Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 07. oktober 2009 – satelittkommunikasjon v/ LA1BR og LB5JE

07102009 sat smlDenne Onsdagen hadde vi vært så heldige å få besøk av LA1BR Helge og LB5JE Hans Jørgen som skulle fortelle om Satelitt kommunikasjon
Formannen kunne ønske velkommen til en fullsatt sal denne Onsdagen, godt over 30 var møtt fram for å høre om å lære om den delen av vår hobby som dreier seg om kommunikasjon via satelitter. Satelitter bygget av radioamatører for radioamatører.

1br 5jesat 1At det svever en del radioamatørsatelitter over hodene våre er vel noe de fleste vet, men hva som skal til for å benytte disse og hvilke modes som brukes etc. er vel kanskje ikke fullt så kjent.

Dette og mere til kunne Helge og Hans Jørgen fortelle om. Vi ble oppdatert på hvilke satelitter som er QRV for tiden, hvilke modes som kan brukes på de forskjellige satelittene og hva som skal til for å kommunisere via satelittene.

Vi fikk høre om hvilke baner satelittene går rundt jorden, om doppler effekten og selvfølgelig litt om hvordan satelittene er bygget opp.

Et interessant og lærerikt foredrag !

En stor takk til Helge og Hans Jørgen !

1br 5jesat 2

1kp