Oslogruppen QRV på Hansakollen med kallesignalet LA7AWW i forbindelse med frigjøringsjubileet 2020. Oppdatert med bilder.

Oslogruppen ønsker å markere frigjøringsdagen og jubileet 8. mai ved å hedre vårt medlem LA7A Arne Eikrem, som falt i tjeneste for mil-org 18. mars 1945. Arne Eikrem var radio-operatør for stasjonen “Corona” på Hansakollen i Maridalen nord for Oslo, og ble skutt og drept under flukt fra nazistene. Hans vakt, Karl-August Nerdrum, ble også drept under flukten, mens det tredje medlemmet i gruppen, Agnes Larsen, ble tatt til fange og holdt i fangenskap på Grini til frigjøringen.

Oslogruppen vil sende fra Hansakollen 8.-10. mai med det spesielle kallesignalet LA7AWW – med 2-3 QRP-stasjoner, og veksle mellom 80, 40, og 20m CW og SSB. Vi forsøker å holde oss nær QRP-frekvensene i IARU region1’s båndplan. Vi vil også lytte på VHF 145.500 FM og på Tryvannsrepeateren LA5OR. Vi oppfordrer alle til å forsøke å få kontakt. QSL-kort for denne spesielle anledningen vil bli distribuert. QRP blir benyttet fordi det bratte terrenget ikke inviterer til bæring av tunge batterier. Mer info på engelsk er også publisert på QRZ.COM og QRZCQ.COM

Operatører vil være LA4CIA Lewi, LB1LG Ronny, LB7PI Anett, og LB8IH Fredrik.

Frekvenser:
80m: 3690 kHz, 3702 kHz
40m: 7039 kHz
20m: 14038 kHz
10m: 28555 kHz
VHF: 145.500 MHz FM direkte, 145.600 MHz FM over LA5OR repeater
Følg også aktivitet på: http://www.dxsummit.fi/#/?dx_calls=LA7AWW

Det er løsnet på restriksjonene i forhold til koronapandemien, men vi har ikke noe organisert fellesarrangement på Hansakollen. De som ønsker å ta turen til minnesmerket denne dagen må selv se til at gjeldende regler følges.

Det vil bli lagt ut besøksprotokoll på selve minnesmerket, som har GPS-koordinatene N 60 gr 02.637 min – E 10 gr 47.576 min.

Vår leir blir etablert litt ovenfor selve minnesmerket. Det anbefales sterkt å ta toget til Movatn stasjon, da det er meget begrensede parkeringsmuligheter i området. Det er ca 3,4 km å gå fra Movatn, med en høydeforskjell på ca 200 m opp til minnesmerket. 

Vil du lese mer om de dramatiske hendelsene som fant sted i Maridalen, anbefaler vi LA9LT Hans Sæthre’s artikkel “Minnesmerket i Hansakollen” fra side 13 i Hallo Hallo NR. 91(3/05) http://www.nrhf.no/Hallo-Hallo/HH%2091.pdf

Bilder av autentisk tysk peileutstyr demonstrert på NRHF’s FIELD DAY 2005 her

Se også vår artikkel i forbindelse med minnemarkering for LA7A den 8. mai 2010 her


Operatører på Hansakollen: LB8IH Fredrik, LA4CIA Lewi, LB7PI Anett og fotograf LB1LG Ronny


LA4CIA Lewi kjører CW


LB7PI Anett kjører SSB


LB1LG Ronny kjører SSB


VHF-stasjon QRV 145.500 MHz


VHF 1/2 bølge vertikal + 3 el. Yagi horisontal


LB1LG Ronny legger en ny kontakt inn i loggen


Ladestasjon med solcellepanel max. 90W


LA4CIA Lewi har kontroll på CW-nøkkelen på Elecraft KX3


Søndag morgen…kom mai, du skjønne milde…