Referat fra medlemsmøte Onsdag 17. mars 2004 – “Radio som våpen”

Radio som våpen v / forsker Odd Arnesen

Gruppens formann LA6OKA Steinar åpnet møtet presis, og beklaget at den tradisjonelle julekaken ikke var ankommet Linderudkollen denne Onsdagen, før han deretter ga ordet til kveldns foredragsholder.

Forsker Odd H. Arnesen ved Forsvarets forskningsinstitutt var invitert til gruppens møte-kveld for å gi oss en innføring i den mulige trusselen fra våpen som benytter radiobølger. Foredraget het derfor med rette elektromagnetiske trusler.
Det ble hevdet at dette ikke er reelle trusler pr. i dag, men våpen som fungerer med radiobølger som ammunisjon er konstruert og blir brukt.
17032004b

Som våpen i krig er det riktig å si at dette er morgendagens trussel, men vil klart bli brukt som tillegg til konvensjonelle våpen, og ikke ta over som hovedvåpen.

De våpensystemer som tenkes konstruert og de som er konstruert på forskningsstadium fungerer i frekvensområde 0,1 til 5GHz. De er ikke tiltenkt å ramme mennesker og fiendtlige styrker, men å lamme kommunikasjon, strømforsyning og annen infrastruktur.

Naturen selv har sine høyst skadelige elektriske og elektromagnetiske våpen, som lyn og solstormer. Vi vet disse kan forårsake meget omfattende skade på elektronisk utstyr og infrastruktur. Men disse er ikke kontrollerbare av mennesker og rammer helt tilfeldig. Med radiovåpen kan vi derimot definere skadeomfang, avstand til målet og hva som skal ødelegges. Det skumle med slike våpen er at de ikke etterlater seg spor så som lyd, røyk eller ødelagte bygninger. Det er uhyre vanskelig å spore opp hvorfor et datanettverk plutselig døde, og det er derfor ikke naturlig å tenke tanken at man faktisk har vært utsatt for et angrep.

Det kan males skremmende scenarioer ved å ta i bruk slike våpen. De er (foreløpig) ikke omfattet av Geneve-konvensjonen som definerer regler for krigføring, og de kan moralsk lettere tas i bruk da de ikke fysisk dreper mennesker. Dess mer utvikling av avansert elektronikk som styrer et samfunns bærende eksistensgrunnlag, dess mer sårbar blir samfunnet.

Vi fikk presentert mange forskjellige våpentyper gjennom foredraget med prinsippskisser, tegninger og bilder av prototyper. En av prototypene var laget ved FFI, og kan snekres sammen på kjøkkenbenken av en kunnskapsrik radioamatør. Det var en såkalt Magnetron, og besto av en konvensjonell mikrobølgeovn hvor chassiset var skåret av og en hornantenne var festet til mikrobølgeelementet. Enheten satte ut en PC, en mobiltelefon, og den stoppet en moderne mikroprosessorstyrt bilmotor. Skremmende? Vel- kanskje ikke så veldig, da vi radioamatører selv vet hvor lett det er å sette ut naboens TV, radio og annet utstyr med våre egne antenner og radiobølger.

Forsker Odd H. Arnesen ble takket for et meget interessant foredrag om noen av fremtidens teknologiske trusler som viste klart hvor sårbare våre moderne samfunn faktisk er.

73 de LA6OKA Steinar.

17032004a

Kveldens foredragsholder mottar Oslo-gruppens krus.

Fotos: LA2GLA