Medlemsmøte 31. mars 2004 – Satelittkommunikasjon v/ Odd Gutteberg i Telenor

Det foreligger ikke referat fra dette møtet !