Møtereferat 22. mars 2000 – Vi besøker Philips v/Ingar Holtmon

Nytt om lyd og bilde Vi besøker Philips v/ Ingar Holtmon


26 medlemmer møtte fram i Philips lokaler på Ryen i Oslo, for å høre om de siste nyvinningene innen lyd og bilde (audio/video) for entusiasten og den vanlige bruker.

Vi kan med en gang slå fast at vi går svært spennende tider imøte -mye nytt er på trappene både når det gjelder TV apparater og video/DVD/CD spillere og opptakere.

Ingar Holtmon fra Philips holdt interessen oppe i forsamlingen med en presentasjon av produkter, egenskaper og teknikk. Usedvanlig mange spørsmål viser at dette var et tema som opptok mange.

Vi fikk bl.a. høre om teknologier som DVD spillere, DVD med opptaksmuligheter (DVD+RW). CD spillere for hjemme stereoen som også kan brenne egne CD plater. Vi fikk høre om et nytt CD format som er på vei – Super audio CD plate. Videre fikk vi høre om nye MP-3 spillere og den nye standarden SMDI – 1 og 2 ( Secure Digital Music Initiative) et systemsom sørger for at rettighetshaverne får betalt når vi laster ned MP-3 musikk via internett.

Innen video skjer det også mye og vi fikk demonstrert forskjellene på de forskjellige formatene som 16:9, 4:3 etc. Vi fikk høre og se nye TV mottakere med innebygget teknologi for optimalisert bildekvalitet, hjemmekinoløsninger og en ny type video opptaker. Denne personlige TV opptakeren benytter hard disk som lagringsmedium og kan ta opp ca 1 døgns TV programmer.
Holtmon kom også inn på hvordan vi kan koble alle disse nye boksene sammen.
Det er nemlig en ny standard for dette på vei. HAVI står for Home Audio Video interoperability, som vil sørge for at alle våre hjemme elektronikk bokser etterhvert kan “snakke sammen” . Så sjekk at den neste video spilleren eller TV apparatet du kjøper følger HAVI standarden.

Selv om det ble endel “reklame” for Philips produkter – var dette et svært interessant og ikke minst lærerikt møteprogram –

En stor takk til Ingar Holtmon og Philips.

LA1KP Øivind