Møtereferat fra møte 13. desember 2000 – Julemøte

Formannen Jeanette ønsket velkommen til kveldens møte, etter at vi hadde forsynt oss godt av kaffen og kakene.

Relativt beskjedent frammøte denne onsdagskvelden. Regnvær og håndball EM må nok ta litt av skylden for at bare i underkant av 20 medlemmer møtte opp.

Dagens tema var NRRL og HQ’s utspill i forbindelse med valg og generalforsamling. LA2QDA Oddvar innledet med å presentere noen av de tankene HQ har i forbindelse med postavstemmning når det gjelder valg og lov- endringsforslag. En lydhør og aktiv forsamling kom med mange innspill som Oddvar kunne ta med seg tilbake til HQ. Jeanette tok til orde for at Oslogruppen setter av et møte i Februar / Mars for å diskutere dette temaet og tanker rundt hva NRRL’s årsmøte / HAM- meeting skal inneholde av aktiviteter mer inngående.

Alt i alt ble det etter undertegnedes mening en positiv og innholdsrik debatt som absolutt bør føres videre med flere medlemmer tilstede.

Jeanette takket Oddvar for innspill og ønsket de tilstedeværende en riktig

GOD JUL og vel møtt i år 2001

LA1KP Øivind