NRRL Telefonitest 2023 – 18. og 19. november på Rommen

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode. Kun SSB kan benyttes.

Vi vil spesielt oppmuntre rekrutter og nye radioamatører til å delta, da dette er test hvor alle tar hensyn til hverandre, det snakkes norsk og de fleste deltar fordi det er moro!

NRRL Telefonitest er en avslappet contest hvor man skal oppnå flest mulig kontakter med flest mulig stasjoner og flest mulig “bildistrikter” i Norge. Testen går over tre tidsperioder og i hver periode skal man altså samle QSO’s og bildistrikter.

Vi kommer til å rigge to midlertidige antenner fra taket på Rommen – en EFHW (endefødet halvbølge-antenne) med 49:1 unun, og en Windom (dipol med off-center fødepunkt).

Vi starter riggingen lørdag ved 11-tiden. Bli gjerne med på dette også! ????

Hvordan foregår contesten:

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av rapport og serienummer fra 001 etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra.
Eksempel: 59 007 DA

Gjeldende bilregistreringsdistrikter for Oslo og Akershus:

BL Asker og Bærum
BC Follo
CV Jessheim
CC Romerike
DA Oslo

Testperioder:

Periode 1: Lørdag kl 13.00 – 15.00 UTC
Periode 2: Søndag kl 07.00 – 09.00 UTC
Periode 3: Søndag kl 13.00 – 15.00 UTC

Frekvenser:

80 m:
3600 – 3650 kHz
3700 – 3770 kHz

40 m:
7060 – 7100 kHz
7130 – 7190 kHz

Logging:

NRRL TELEFONITEST i N1MM Logger+

Se reglene for NRRL Telefonitest her