Møtereferat fra møte 29. november 2000 – VP5L v LA9HW Jan

P5L Contest ekspedisjonen v/ LA9HW Jan


26 frammøtte denne Onsdagskvelden.

På programmet stod beretning fra contest ekspedisjon ved gruppens QSL manager LA9HW Jan.
Jan viste bilder og fortalte fra den nylig gjennomførte contest ekspedisjonen han foretok sammen med LA4DCA og LA5KO.
Ekspedisjonen opererte fra North Caicos i Karibien og deltok i CQWW SSB testen høsten 2000.

På denne øya hadde de leid et hus for en uke av en amerikaner (K4ISV) . Huset benyttes til utleiehus, og leies ut fullt “møblert” med velutstyrt shack, beam antenner på 18 m høy gittermast, trådantenner og PC med internett tilkobling.

Test teamet gjorde også bra i testen. Med overbevisende statistikk kunne Jan liste opp at det var kjørt nesten 9000 QSO er iløpet av de 48 timene testen varte. Dette gir noe sånt som 183 kontakter pr. time, og med den høyeste antall kontakter innenfor 60 minutter på hele 309. Ved å regne litt på dette finner vi at de i snitt har kjørt 3 qso’er hvert minutt gjennom hele testperioden, og det til tross for strømbrudd på 20 minutter. Imponerende !

Jan fortalte om reise, opphold og viste bilder slik at noen og enhver fikk lyst til å ta seg en tur dit ned for å kjøre radio.

LA1KP Øivind