Referat fra medlemsmøte Onsdag 14. april 2004 – Diskusjonskveld

På programmet denne dagen var følgende tema satt opp:

– NRRL’s DA utvalg LA1KP orienterer
– NRRL’s valgkomite orienterer v / LA2QDA
– Oslogruppens utvikling framover – styret inviterer til diskusjon

NRRL’s Drifts og Administrasjonsutvalg – LA1KP orienterer

Øivind LA1KP hadde laget en powerpoint presentasjon som tok for seg utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsform.
Utvalget skal se på NRRL’s drift og administrasjon og legge fram en innstilling til hvordan NRRL’s drift skal organiseres i tiden framover. Innstillingen skal være ferdig vinteren 2005 og legges fram for NRRL’s generalforsamling i August 2005.

Utvalget har lagt stor vekt på å kartlegge de faktiske arbeidsoppgaver og det tidsforbruk som pr. dag er relevant i NRRL’s administrasjon. Dette gjelder både kontoret, hovedstyret og managerapparatet.
I tiden framover ønsker utvalget å få innspill fra medlemmene, samt at man prøver å se litt inn i krystallkulen med tanke på hvilke konsekvenser endringer i lisensstruktur, arbeidsformer mv. vil ha for det å drive foreningen effektivt. Samtidig som foreningen bidrar til fortsatt medbestemmelse for norske radioamatører i nasjonale og internasjonale sammenhenger.

Det ble en svært interessant og meningsfylt debatt, og mange gode innspill for LA1KP å ta med tilbake til DA utvalget.

NRRL’s valgkomite orienterer v / LA2QDA
NRRL’s valgkomite har arbeidet intenst de siste dagene, og det forslag på kandidater til det nye hovedstyre kommer fortsatt inn til komiteen.
Det var lite å meddele foreløpig siden det fortsatt var en del arbeid igjen før valgkomiteens innstilling er klar.

Oslogruppens utvikling framover – styret inviterer til diskusjon
Siden DA utvalgets innlegg m/ påfølgende diskusjon tok såvidt lang tid, ble det lite tid igjen til dette punktet. Styret valgte derfor å avslutte møtet med å be om forslag til møteprogrammer for tiden framover. Endel forslag ble brakt på banen og styret tar dette med seg inn i neste sesong.