NRRL Telefonitest 16-17 november 2019

Det er tid for vinterens første NRRL HF Contest, nemlig tre perioder med NRRL TELEFONITEST lørdag og søndag 16-17 november 2019.  

NRRL Telefonitest er en uhøytidlig test hvor man skal oppnå flest mulig kontakter med flest mulig stasjoner og flest mulig “bildistrikter” i Norge. Testen går over tre tidsperioder og i hver periode skal man altså jakte QSO’s og bildistrikter.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode. Kun SSB kan benyttes. Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

Vi vil spesielt oppmuntre nye radioamatører som ennå ikke har våget seg på dette med testkjøring til å delta, da dette er test hvor alle tar hensyn til hverandre. Dette er en test både for eksperter og ferskinger og de fleste deltar fordi det er moro!

Slik foregår testen:

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av rapport og serienummer fra 001 etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra.
Eksempel: 59 001 JC

Gjeldende bilregistreringsdistrikter for Oslo og Akershus:

BL Asker og Bærum
BC Follo
CV Jessheim
CC Romerike
DA Oslo

Testperioder:

Periode 1: Lørdag kl 13.00 – 15.00 UTC
Periode 2: Søndag kl 07.00 – 09.00 UTC
Periode 3: Søndag kl 13.00 – 15.00 UTC

Frekvenser:

80 m:
3600 – 3650 kHz
3700 – 3770 kHz

40 m:
7060 – 7100 kHz
7130 – 7190 kHz

Logging:

Se oppsett av online scoring og NRRL TELEFONITEST i N1MM Logger+ her

Last ned reglene for NRRL Telefonitest her