Onsdag 20. okt. 1999 – Framtidens mobile telekommunikasjon v/LA6XI Knut

Et meget godt frammøte denne Onsdagskvelden vitnet om stor interesse for kveldens tema, som var “Framtidens mobile telekommunikasjon.

Knut innledet sitt foredrag med å belyse de forskjellige systemene som er og vil bli tilgjengelige innen mobiltelefoni, og tok spesielt for seg den økningen i hastighet ved datakommunikasjon og bedringen i samtalekvaliteten vi kommer til å se i systemene. Fra dagens GSM system med kun brukbar samtalekvalitet og treg dataoverføring, via kommende GPRS system og til det helt nye hurtige UMTS systemet som vil kunne gi dataoverføringshastigheter på opptil 2 Mbit/s.

Vi fikk høre om nye teknologier som Bluetooth og WAP og IP telefoni. Teknologier som vil gi oss trådløs radiobasert kommunikasjon og informasjon i små bærbare terminaler.

Knut fortalte om hvordan de internasjonale telekommunikasjons- produsentene tenker seg oppdelingen av forskjellige typer nettverk som personlige radionett (innen noen få meter), lokale radionett (LAN)(innen en bedrift) og store regionale nett (WAN) 

Det ble også plass til noen setninger om Ericsson konsernets  historie mellom all den supermoderne  teknologien.

 

Uttrykk som:

Framtidens effektive mobile kommunikasjon oss mennesker imellom !
Vi tar for oss mobilitet for din personlige og din bedrifts fordel !
Informasjon tilgjengelig der og da (unified messaging) !

kan stå som stikkord for foredraget til Knut. 

Vi fikk også se eksempler på WAP telefon, DECT telefoner,  PDA’er og svært små og lette GSM telefoner.

Et interessant og spennende foredrag med mye informasjon, holdt i en uformell tone -ga tilhørerne ord til ettertanke når det gjelder den hverdagen som blir beskrevet med tanke på tilgjenglighet og informasjonstrøm. 

-1KP