Onsdag 1. des. 1999 – Bankene, automatene og svindlerne, vi ser på teknikken v/LA8UIA Steinar

Formannen ønsket de 30 frammøtte velkommen, og orienterte om aktuelle saker som nylig hadde vært behandlet i styret. 

Så var det klart for kveldens foredragsholder LA8UIA Steinar, som startet med å fortelle litt om sin bakgrunn fra mange års servicearbeide med automater av forskjellig slag, og da spesielt innen banknæringen.  Steinar arbeider idag som servicesjef for en leverandør av slike automater.

Vi fikk høre om forskjellige metoder som tidligere har vært brukt for å avsløre falske pengesedler og mynter, samt også litt om hvilke metoder som tidligere ble benyttet for å forhindre forfalsking av sjekker mv. Steinar fortalte også litt om prinsippene for gjenkjenning av sedler og mynter i tellemaskiner. Vi fikk hører hvorfor det tar så lang tid for eierne av slikt utstyr og oppgradere når det kommer nye sedler og mynter. ( Det er ikke p.g.a. vrangvilje fra leverandørenes side!)

Steinar fortalte også om minibanker og  bankkort – og hvorfor bankkortene slutter å fungere fra tid til annen.

Vi fikk også se og prøve forskjellige apparater som benyttes til å avsløre falske sedler.

Alt sammen fortalt på en strukturert og fin måte, godt levende gjort med små historier fra virkelighetens verden – i nettopp forholdet mellom bankene, automatene og svindlerne. 

Nok et foredrag i Oslogruppen , som etter kommentarene fra tilhørerne å dømme var svært spennende og interessant.  

LA1KP