myradio.no er QRT

Oslogruppens medlem LA7XQ Steinar, som har etablert og drifter myradio.no, melder at nettsiden og radiostasjonen er QRT inntil videre.

Steinar er på flyttefot, men håper å kunne sette radiostasjonen og nettsiden i drift igjen etter sommeren til glede for gamle og nye lyttere.