Referat fra medlemsmøte Onsdag 14. november 2012 Framtidens TV-systemer v/ Torkel Thorsen

Oslogruppen av NRRL- Referat fra medlemsmøte onsdag 14.11.2012

TV i dag og i morgen v/Torkel Aamodt Thoresen

Formannen, Paul LA5FRA ønsket velkommen og minnet om årets julebord der invitasjon nå er lagt ut på web. Julebordet er en av årets høydepunkter, men plassen gjør at antallet dessverre må begrenses. Vær derfor raskt ute med påmelding.

14112012 tsb logo
Deretter ble ordet gitt til Torkel Thorsen som er teknologisjef i Telenor Satellite Broadcasting AS. Torkel innledet med å minne om verdens første satellitt, russiske «Sputnik» som ble skutt opp i oktober 1957. Gjenstanden hadde en diameter på 58,5 cm, og sendte ut pulser fra en sender på 1W. Tiden rundt gjorden tok 96 min, og satellitten gikk «silent key» 4. januar 1958 da den falt ned og brente opp i jordatmosfæren.

14112012 mote bEn TV satellitt er en repeater, dvs. at signalene som sendes opp til den returneres til bakken. Typisk inn frekvens er 14GHZ mens ut frekvensen ligger på 11GHZ.
TV satellitter befinner seg i geostasjonær bane, 36.000 km. over bakken og de benytter 24 timer på en omkrets, noe som gjør at satellittene synes å stå stille i forhold til et punkt på jorden.

Det er i dag 900 aktive geostasjonære satellitter, og det begynner å bli trangt om plassen både mht. plassering og frekvenser. Frekvensmangelen gjør at operatørene stadig tvinges til å benytte høyere frekvenser (Ka-bånd), noe som skaper utfordringer mhp. regn og hagel i atmosfæren, men signalene kan i større grad styres direkte der det er ønskelig.

3 dimensjonal TV (3D-TV) er en illusjon av tradisjonell 2-D TV. Man trenger to øyne og et filter, gjerne briller. Ca. 10% av befolkningen kan ikke oppfatte 3-D effekten.

3D er en gammel teknologi ettersom den først ble introdusert av Sir Charles Wheatstone i 1840. Det finnes flere måter å fremstille 3D TV på, og til å begynne med overdrev man virkningen for å vise effekten. Ulempen med 3D er at man etter en tids iakttagelse blir sliten i øynene. Det finnes 3D løsninger der man slipper å bruke briller, men bildene gir ikke noen god følelse.

Dertil må de som ser på TV sitte helt stille for å oppnå effekten. I TV verden er man i dag litt tilbakeholden for 3-D, men innen kinosegmentet synes nå «Hollywood» å satse for fullt på effekten med stadig nye filmer i dette formatet.

Men utviklingen innen «high defenition» (HD) TV går videre. Det er utviklet både super high vision og ultra high definition løsninger. Under London OL i 2012 ble slike alternativer demonstrert. Både NHK (Japans NRK) og BBC er aktive på området, og man antar at Japanerne kommer i gang med testsendinger i løpet av 2016. Løsningene resulterer i større skjermer og enda skarpere bilder.

Slike TV skjermer er i dag svært dyre, men det forventes at prisene vil falle sterkt i tiden fremover. Mulighetene / begrensningene på sikt er ikke teknologien, men hva de menneskelige øynene kan oppfatte. Dertil kommer hvor store TV skjermer man kan plassere inn i en stue og hvor langt unna som det er praktisk mulig å sitte fra skjermen.

TV opplevelser er imidlertid ikke bare bilde, og avanserte lydsystemer utvikles nå for fullt.
Et typisk «22.2 audio system består av:

· Ni høyttalere over øre nivå.
· Tre høyttalere på øre nivå
· Fire høyttalere under øre nivå

Til slutt kom Torkel inn på internett TV der han viste forskjellige løsninger.

Internett TV kommer for fullt og er spesielt populær hos ungdommen. Men over internett går signalet via mange ledd så bildeoverføringen er ustabil sammenlignet med distribusjon over satellitt.

Takk Torkel, dette var en solid og interessant presentasjon.
Faren ved å levere et såpass godt foredrag er at du kan risikere at vi kommer tilbake ved en senere anledning dersom noe nytt og spennende skulle finne sted på TV fronten.

73 de Jan LA3PK

14112012 mote a