Referat fra medlemsmøte Onsdag 28. november 2012 – EMC v / LA7BO Halvor

Electromagnetic Compability (EMC) ved NRRL’s EMC manager Halvor Liland.

LA3PK ønsket velkommen. Innledningsvis gratulerte han 18 nye medlemmer med lisensen og meddelte at vi alle så frem til større radioaktivitet fra Oslo regionen.

28112012 la7bo smlKveldens foredragsholder var Halvor, LA7BO som snakker om uønsket stråling og mottak som medfører utilsiktede effekter. Målet er å få sameksistens mellom ulikt utstyr uten at det påvirker hverandre.

 

NRRL’s EMC komite består av LA7BO (Halvor), LA2RR (Ole) og LA5QEA (Ralf). Oppgavene er:

· Bistå NRRL’s medlemmer med EMC-relaterte problemer og spørsmål

· Etablere kontakt med offentlige etater som PT

· Førsøke å følge med på utstyr som importeres

· Være NRRL’s kontaktmann mot NEK (Norges Standardiserings komite)

· Samarbeide med IARU gjennom medlemskap i Region 1

Komiteen har ett årlig møte, samt Skype konferanser. Innkommende saker fra medlemmene behandles fortløpende. Uønsket stråling kan skylde feil på utstyret, eller ved at flere sendere står for nær hverandre (interferens) 

Typiske støykilder er:

· Kraftledninger

· Elektriske apparater

· Kjøretøy

· LED pærer med DC/DC konvertere som genererer skarpe pulser

· Plasma TV, der utstråling som regel er verst på 3.8 mhz.

· TV over strøm nettet.

28112012 emc1

Utfordringen er at det til stadighet dukker opp nye produkter der komponenter som skal redusere utstråling ikke er montert for å spare penger.

Når du skal lokalisere støyen så sjekk først ditt eget hus.: Skru ut hovedsikringen og koble deretter inn kursene en etter en. Finnes problemet utenfor egen teig, kan kilden lokaliseres ved RPO mottaker eller batteridrevet RX med enkel loop antenne. Post og Teletilsynet (PT) kan være behjelpelig med å lokalisere støy, men institusjonen anmoder om at den enkelte først prøver å finne feilen selv.

Ferritt kan benyttes for uønsket ut/inn-stråling. Husk å velge ferrittkjerner som demper frekvens området som støyen ligger på. Det kan også benyttes en boks fra MFJ (MFJ-1026) som faser ut støyen. Men denne enheten kan være vanskelig å stille inn.

Kommer støyen fra naboen er det fornuftig å gå varsomt frem for å beholde det gode naboskapet og samarbeidsviljen.

Takk Halvor – Faren med å holde et slikt foredrag er at du risikerer å kunne få mange henvendelser i ettertid.

LA3PK