Referat fra medlemsmøte Onsdag 10. februar 2016 – Vi får besøk fra Eidolon AS

Denne Onsdagen haddde vi besøk av firmaet Eidolon, som fortalte om nye spennede produkter og løsninger for amatør-markedet
Besøk av Eidolon AS – Larvik

Formannen LA4GF ønsket velkommen.

Innledningsvis presenterte han ny materialforvalter, Cato LB1OH.
Han overtar etter Bengt LA6ASA som har flyttet til Drammen.

Ny lyssterk HD prosjektor er montert.
Vi kan nå se klare bilder uten å måtte skru av lyset i rommet.
Men det gjenstår noe arbeid med bredformat tilpasning til lerretet.

Kveldens foredragsholder var LB1RG, Øivind, fra Eidolon AS.
Eidolon ligger på Kaupang mellom Larvik og Sandefjord.
Selskapet har 4 deleiere hvorav en bor i Homborsund (LA4ZH) og en i fjerne Østen (LA1IQ).
Opprinnelig leverte firmaet utstyr til LA4ZH (Åge) sitt kabel TV selskap i Grimstad. Men etter utsalg av denne kabel enheten til «Get» har Eidolon konsentrert seg om radioamatør markedet.

Selskapet driver utvikling av et avansert «datastyrt antenne, transceiver, tuner, audio» system som ble demonstrert. De har også et stort lager av rør / master.

Og det satses også sterkt på SDR ( software defined radio ) utstyr, der de har agenturet for både Indiske Apache Labs «Annan» transceivere og russiske Expert sine «Sun» SDR2 radioer.

Software defined radio startet i det amerikanske forsvaret i 1984 og har siden utviklet seg enormt.
I dag benyttes SDR i 93% av alle basestasjoner for mobilnett. Mobiltelefoner bruker også SDR teknologi.

Tilslutt demonstrerte Øivind en Annan 100 transceiver. Slike PC baserte transceivere har et dynamisk område på hele 125db og et noice floor ned mot -135dbm. Dertil er det stor fleksibilitet mhp. hvilken informasjon som skal vises på skjermen. LA2NI Kjell i Tromsø har vært med på utviklingen av denne transceiveren. Kjell kommer på Letohallen for å demonstrere ytterligere finesser.

Stor takk til Øivind som kjørte fra Larvik for å orientere oss om sitt firma og vise frem / demonstrere enkelte produkter i sortimentet.

-3pk