Omtale medlemsmøte Onsdag 7. desember 2016 – Juleavslutning og orientering om de nye muligheten med LA7OR

Denne Onsdagen blir det Juleavslutning med utvidet bevertning.

I tillegg blir det orientering om de mulighetene vi allerede nå har med LA7OR, etter at den nye repeateren basert på Yaesu DR-1XE er installert på Grefsenkollen.
Når vi får opp den planlagte radiobaserte nettverksforbindelsen til dette QTH’et vil vi virkelig se hva en slik multimode installasjon gir av muligheter.
Vi gleder oss !

Juleavslutning 2016

Oslo-gruppens repeater-manager LB9GE Trond kommer og vil fortelle om hva repeater-teamet har gjort av ombygginger og tilpassinger for å få installasjonen opp å gå -med både FM, D-star og System Fusion, og han vil nok også løfte litt på sløret med tanke på de planlagte framtidige utvidelsene.

V e l k o m m e n  !