Referat fra medlemsmøte Onsdag 31. oktober 2012 – Praktiske Wire antenner v/ LA8OKA Martin

31102012 LA8OKA smlEnkle praktiske wire-antenner. Hvordan få mest mulig ut av en enkel antenne. v/LA8OKA Martin
LA3PK Jan ønsket velkommen. Han informerte om at kurset er godt i gang med 25 deltakere. Eksamen er fastsatt til ultimo november.

Helga LA8JMA opplyste at årets julebord avholdes fredag 7. des. og at menyen blir skinke/melon til forrett, reinsdyrplomme med grønnsaker til hovedrett samt kaffe og kake til dessert. Lokalets størrelse medfører at antall deltakere må begrenses til 30.

31102012 8oka 2Så ble ordet gitt til kveldens foredragsholder, Martin som først viste frem en del nødvendig utstyr:

· Antenneledning. Kan kjøpes billig og bra hos Clas Ohlsson. Ulempen er at denne strekker seg slik at antennen må justeres på et senere tidspunkt. Dyrere Fritzel wire kan anskaffes fra Permo, som har stålkjerne og strekker seg ikke.

· Antenneisolatorene kan lages selv av f.eks., plast eller kjøpes.

· Antenneanalysator. MFJ har flere typer som er rimelige, men de er noe unøyaktige, store, og trekker mye strøm. Ønsker man en bedre variant, har Rig Expert flere alternativer. Men har man ingen av delene kommer man langt på vei med de innebygde SWR- instrumentene som er i moderne transceivere.

· Dummy load, der man også kan sjekke kablene før de henges opp.

· Målebånd, helst av litt lengre type.

· Universal instrument.. Det finnes flere instrumenter på markedet med digital utlesning og høy indre motstand (belaster kretsen som måles lite) som både er rimelige og bra.

Baluner (bal/unbalance) benyttes mellom antenne og fødeledning for å koble antennen til ubalansert coaxkabel. Baluner finnes i en rekke varianter. Strøm baluner er å foretrekke, men Frizel har en type som inneholder både strøm- og spenningsbalun. Dertil kan en balun benyttes til å transformere impedansen fra antennen til fødeledningen dersom det er påkrevet. Man snakker da som regel om 1:2, 1:4, 1:6, 1:9 eller1:12 baluner, hvor de to førstnevnte er de vanligste. Hensikten med balunen er å få tvunget strømmen til å gå på innsiden av coax kabelen. Således unngår man at kabelen stråler når man sender, og at den plukker opp støy fra nærområdet ved mottak. Har man ikke en balun tilgjengelig kan man tre ferrittkjerner ned langs kabelen eller vikle opp noen turn av coaxen ved antenne fødepunktet.

Svært ofte kommer støyen fra eget hus eller leilighet. Typiske syndere er lys dimmere og billige switch-mode power supplies. Det kan være lurt å koble ut en kurs om gangen for å finne synderne.

Martin viste deretter diagrammer som anga strålingsdiagrammene som funksjon av høyden over bakken. Overraskende var det å se at NVIS (near vertikal insident) refleksjon får man best når antennen henger ¼ bølgelengde over bakken. Da stråler antennen rett opp og signalene reflekteres direkte tilbake igjen. Således oppnås gode signaler i nærområdet. Løsningen fungerer ikke på høyere bånd da radiobølgene stråler rett ut i verdensrommet og reflekteres ikke.

LA8OKA presenterte til slutt noen antenneløsninger:

· Windom. Gir meget gode resultater på flere bånd. Men ettersom antennen fødes usymmetrisk stilles det store krav til balunen for ikke å få HF refleksjoner tilbake i shacken.

· G5RV er en engelsk variant som fungerer best på 20m.

· 80.m. dipole for trange steder. Her bøyes endene ned slik at hver halvdel består av hhv. 10m horisontal og 10m vertikal komponent. Pass på at ingen kan ta i endene som har høy spenning og kommer nær bakken.

· LA8OKA corner fed delta loop. Konstruert av foredragsholderen. På 20m får vi en fullverdig antenne med lengde på 5,61 meter. Impedanstilpasning oppnås med to vertikale tråder som samles i fødepunktet.

Foredraget varte 2.5 timer som er ny rekord. Og vi kunne ha fortsatt mye lengre.
Dette var lærerikt både for unge og eldre hams. Takk Martin!

Mer informasjon finnes på LA8OKA’s hjemmeside «www.arcticpeak.com»

LA3PK

31102012 8oka