Oslo-gruppen på internett

4o log SmlLA4O tilbake på nett !

Oslo-gruppen er tilbake på nett etter at tilgjengeligheten og oppdateringsfrekvensen har vært ustabil i ca. 3 uker.
Som mange vil kjenne til, har det tidvis vært dårlig tilgjengelighet til vårt nettsted de siste par årene, noe som i hovedsak har hatt sitt utspring i dårlige rutiner hos vår leverandør. Disse problemene har også skapt mye ekstra-arbeid for web-master.

Styret i Oslo-gruppen har derfor besluttet å bytte leverandør av servertjenester, og samtidig oppgradere løsningen som LA4O sidene publiseres på, til en mer tidsmessig plattform.
Layout på sidene er ennå ikke ferdig designet, men vi regner med at sidene vil framstå med et moderne uttrykk iløpet av den nærmeste uken.

Web-master vil benytte tiden framover til å overføre all informasjon fra det gamle nettstedet, over til denne nye plattformen. Håpet er at dette arbeidet vil være sluttført innen jul.