Oslogruppens Generalforsamling Onsdag 20. februar 2002

GENERALFORSAMLING

Oslogruppens generalforsamling ble avholdt denne Onsdagskvelden, godt frammøte til tross OL skiskytter stafett og kaldt vær.

LA9JHA Jeanette ønsket velkommen presis kl. 1930, og ledet møtet som varte i overkant av en time. Det offisielle referatet vil bli publisert på denne siden, såsnart det foreligger fra referentene.

Vi tar bare med at det årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt med mindre kommentarer. Valgene ble foretatt ved akklamasjon og ga et resultat stort sett i tråd med valgkomiteens innstilling.

LA1KP