Referat fra medlemsmøte Onsdag 11. des 2002 – Tilbakeblikk på året som ebber ut !

Det var god vinterstemning på Linderudkollen denne Onsdagskvelden. 10-12 kuldegrader ute og men varmt og godt i peisestua. Ca. 20 medlemmer var møtt opp.

Formannen ønsket velkommen, og som tittelen på dagens program forteller, skule vi ta et tilbakeblikk på aktivitetene gruppen har hatt gjennom 2002.

LA1KP hadde satt sammen et program med bilder samlet inn fra flere ivrige fotografer i løpet av året. Bildene ble vist i stort format ved hjelp av prosjektor.

Bildene viste at det generelt er et stort aktivitetsnivå i gruppen.
LA1KP oppfordret også medlemmene til å bidra med bilder og artikler/notiser fra aktiviteter som gjennomføres i gruppens regi, slik at dette kan publiseres i QST Oslo og på WEB sidene. Tanken med dette er å vise medlemmer og andre interesserte at det forgår mange spennende aktiviteter i gruppen, og gjennom å presentere disse aktivitetene gi flere lyst til å delta.

 

LA1KP Øivind