Referat fra medlemsmøte Onsdag 11. januar 2017 – LA1KKR, Ny DMR repeater i Asker og Bærum

Tema for kvelden var: Asker og Bærum gruppens nye DMR repeater v/LA8GKA Rune

Formannen Frode (LA4GF) ønsket velkommen.
Han orienterte om at Oslogruppen er innvilget inntil 10 ekstra nøkler før en elektronisk kortbasert løsning kommer på plass. Det jobbes nå med årsrapporten, og han takket for bidragene som er kommet inn. Det pågår nå et intensiv kurs for kandidater som ikke klarte prøven før jul, med eksamen tirsdag førstkommende. Sambandsrommet skal nå rustes opp.
Onsdag 18 januar arrangerer Martin (LA8OKA) et møte for nye radioamatører med temaet «hvordan komme i gang» Valgkomiteen med LB9GE i spissen orienterte om at de spesielt er på utkikk etter sekretær, og oppfordret gruppens medlemmer til å ta kontakt.

11012017 LA8GKAKveldens foredragsholder var LA8GKA som orienterte om AB gruppens nye DMR repeater LA1KRR på Kolsåstoppen. DMR (Digital Mobile Radio) er en åpen standard som er uavhengig av leverandør.

DMR deler sendetiden opp i to tidsluker (TDMA).
LA1KRR går i dag i mixed mode som betyr at den kan sende både DMR og FM, men ikke samtidig. DMR har fortrinnsrett, dvs. at analoge brukere må forvente å bli brutt av DMR trafikk. Repeateren opererer i 70 cm. båndet, på 434.925 Mhz, med 110,9 subtone.

Det benyttes en Diamond X-30 antenne som gir god dekning i nær området. Det er imidlertid vanskelig å komme opp i masten ettersom det forlanges samsvarserklæring for å klatre.
Internett tilkoblingen skjer i dag via 4G.

Når du trykker inn PTT vil radioen sende en startpakke hvert sekund inntil den mottar synkronisering fra repeateren. Dersom repeateren ikke svarer innen 5 sekunder, vil radioen respondere med opptatt signal. Opptatt signal gis også dersom tidsluken er i bruk.

Colour code kan sammenlignes med tone squelsh. Dersom to repeatere med samme frekvens overlapper hverandre, setter man forskjellige fargekoder på disse. LA1KRR benytter code 1.
Repeateren har to tidsluker:
• Tidsluke 1 til regional trafikk og ut på nett
• Tidsluke 2 for lokal trafikk
Det må i kanaloppsettet velges hvem av disse som skal benyttes.

Alle brukere må registrere seg og få sin egen ID, som er den samme som CCS7 i D-star.
Nummeret består av 7 siffer, hvorav de 3 første representerer landkoden.
DMR opererer med to typer anrop:
• Privat anrop
• Gruppe anrop
Privat anrop rettes mot et spesifikt brukernummer mens gruppe anrop adresseres til en av flere talegrupper.
Takk Rune, det blir spennende å følge utviklingen fremover!

Jan LA3PK

Takk til LA2AB og LA3PK for bilder.

11012017 Repeater antenne

11012017 DMR talegrupper

11012017 Radioer