Sambandsoppdrag for Oslo Maraton 2021

Da har Oslogruppen gjennomført nok et vellykket sambandsoppdrag for Oslo Maraton, som ble avviklet lørdag 18. september.

Sambandsgruppen, med LA4PGA Trond og LB1LG Ronny i spissen, bidro med to representanter i operasjonssentralen (LA4PGA Trond og LB7JI Arne), to DMR-nett for arena-området og løypa + tracker/karttjeneste på to motorsykler, en ATV, tidtakerbilen og sluttpatruljene etter hvert heat.

En digipeater på Skøyen sikret dekningen til trackerne. (LB1LG Ronny, LA9YKA Øyvind, LA8JMA Helga, LA2PLA Ragnar, LB5EG Johan, LB8IH Fredrik bidro rundt disse tingene). I tillegg hadde vi et par heseblesende sambandsfølgere på produksjonsleder (LA5ERA Stian), på løypesjef (LA1HKA Eirik), og på prosjekleder (LB0HI Truls). Følgerne og gutta i OPS hadde faktisk 4 nett å forholde seg til – inkl. nødnett + karttjenesten. Mye greier!

DMR-repeateren ble forsøkt montert på festningen først, men dekningen var ikke tilfredsstillende, så denne ble flyttet til Ekeberg. På dette QTH’et sto sambandsvogna med repeater og batterier – påmontert en 15m mast med en dipol på toppen. Bortsett fra ett utfall av trackerne på ATV’en fungerte utstyret upåklagelig (en flytting av en av de to trackerne – til under senderantenna for TV-signalene på ATV’en, løste dette problemet). Vårt internsamband i sambandsgruppen gikk over VHF-repeateren på Nesodden (Asker & Bærumsgruppen), og vi registrerte litt problemer med innendørs forbindelse. Kanske vi kan benytte UHF fra Brannfjell neste år?

Planleggingen og gjennomføringen av hele vårt engasjement var i svært trygge hender hos LA4PGA og LB1LG og når over halvparten av oss 11 som stilte har lang rutine etter flere års deltagelse, ble det suksess! Også ferskingene fikk en flott opplevelse – både med teknikken, samarbeidet, og kameratskapet – og vi blir helt sikkert å se på senere arrangementer. Flotte tilbakemeldinger fra løpsarrangørene bidrar også til den gode stemningen vi sitter igjen med.

Takk til alle involverte! Det er bare å melde seg på ved neste anledning. Dette er moro!

73/ LB8IH Fredrik

To fornøyde OPS operatører før oppstart – LB7JI Arne og LA4PGA Trond.               Foto: LA4PGA Trond

Sambands-KO i skur 28 med LB1LG Ronny og LB0HI Truls.                Foto: LB1LG Ronny

OPS-oppsettet til LA4PGA Trond.                     Foto: LA4PGA Trond

Dekningen til DMR-repeateren på Ekeberg.               Foto: LB1LG Ronny

Digipeater-bilen med LA9YKA Øyvind og LA8JMA Helga på Skøyen.                    Foto: LA9YKA Øyvind

På festningen med DMR-repeater før den ble flyttet til Ekeberg.                   Foto: LA4PGA Trond