14 nye lisensierte radioamatører via Oslogruppens lisenskurs – vi gratulerer!

Tirsdag 30. november ble det avholdt lisensprøve på Rommen for elevene på Oslogruppens lisenskurs høsten 2021 via Zoom og i klasserom. Av 16 kandidater som gikk opp til eksamen ble disse 10 tildelt radioamatørlisens med følgende kallesignal:

LB3JJ Jo Are Rosland
LB3KJ Petter Paus
LB3LJ Ståle Willy Stenhaug
LB3MJ Lars Sten Stenersen
LB3NJ Jon Årstein
LB3OJ Sebastian Dehne
LB3PJ Terje Hansen
LB3QJ Lars Jørgen Granheim
LB3RJ Tom Andreas Øvergård Aamo
LB3SJ Ole Johnny Borgersen

Lisensprøve ble avholdt 20. desember hos Kristiansundgruppen og 21. desember på Rommen. Vi gratulerer disse med radioamatørlisens:

LB4AJ Linda Rokstad Knudsen
LB4BJ Eirik Furuseth

Lisensprøve ble avholdt 18. januar på Rommen. Vi gratulerer:

LB4LJ Lars Fredriksen
LB4MJ Anton Fredrik Fossum

Oslogruppen ønsker velkommen til en fantastisk hobby. Ta vel imot dem på lufta!

Ny lisesnprøve vil bli avholdt i januar.

Kursmanagerne LB8IH Fredrik og LA7IJ Truls gratulerer og takker for innsatsen til alle involverte både foran og bak kamera.