Referat fra medlemsmøte onsdag 14. januar 2009 – SETI v/ LA4QE Kjell

14012009 SETI sml

Årets første medlemsmøte ble avviklet med godt frammøte og interessant møteprogram.
Fullt hus på årets første møte lover godt gruppens aktivitetsnivå i 2009.
Formannen LB9GE ønsket velkommen !

Det ble minnet om at NRRLs valgkomite er i arbeid og mottar fortsatt forslag på kandidater. Likeledes er også Oslogruppens valgkomite i gang med å finne kandidater til gruppens styre. Oslogruppens generalforsamling finner sted onsdag 25. februar.

Gruppen har også behov for lærere til kurs som planlegges denne våren, har du tid og anledning gi beskjed til formannen.

LA4QE Kjell var kveldens foredragholder og temaet denne onsdagen var : SETI.
SETI står for “The Search for Extraterrestrial Intelligence”.
The mission of the SETI Institute is to explore, understand and explain the origin, nature and prevalence of life in the universe. Med andre ord: SETI instituttet arbeider med å utforske og forklare naturen og mulig liv andre steder i universet. Bl.a. gjennom bruk av radioteleskoper og analyse av radiosignaler fra verdensrommet.

Kjell fortalte om de forskjellige radioteleskopene som har vært og er i bruk for å lytte etter radiosignaler fra kosmos, og kom også inn på de tekniske prinsippene som ligger bak.

Vi fikk høre om hvordan NASA også er involvert og at det også er satelitter som lytter over bestemte frekvensområder og sender opptak til joden for videre analyse.

I den forbindelse er det behov for svært mye datakraft. Kloke hoder har derfor utviklet et prosjekt med programvare som kan kjøre i bakgrunnen på PC’er hjemme hos privatpersoner. Programmet henter ned biter av opptak for analyse, analyserer opptaket og sender det tilbake til SETI’s servere. Programmet heter Boinc. Samme teknologi er nå også ibruk i en rekke andre forskningsprosjekt innen vitenskap og medisin.

Du kan lese mer om dette på http://setiathome.ssl.berkeley.edu

Vi fikk også høre litt om personene og institusjonene som står bak SETI.

Takk til Kjell for et interessant foredrag.

LA1KP