Referat fra medlemsmøte onsdag 20. november 2019 Oslo Maraton v/LB1LG Ronny

Formannen LA7WRA introduserte kveldens foredragsholder.

Oslo Maraton fant sted 21. september 2019 og Oslogruppen har bistått med dette sambandet gjennom flere år.

Det er det største arrangementet i Norge med 19000 deltakere og hvor store deler av Oslo sperres av. Helmaraton er på 42 km, mens halvmaraton har en distanse på 21 km. Dertil inkluderer arrangementet Grete Waitz-løpet og rullestol puljer.

Sambandsoppdraget bestod av:

 • • Kartoversikt KO. Vise lokasjonen til sentrale enheter
  • Arrangørsamband DMR samband for løype og arena
  • Sporingstjeneste. Trackere på NRK MCer og ATV, løypesjef og to sluttpatruljer
  • Sambandsmenn på Nødnett, Løypesjef og produksjonsleder, samt på Olavs Kyrres plass
  • Service samband. Montere trackere, bistå med drift arrangørsamband
  • Improvisere med det NRRL er god på.

Tidlig planlegging var en nøkkelfaktor:

-Det ble tidlig sendt ut epost til 2018 deltakerne og noen ekstra personer
-Dekningstest i en tidlig fase for å avdekke og vurdere hvordan utbedre dette.
-Tidlig avtalt leie av PMR samband.
-DMR repeater, dekker løype og Arena. Felles reserve simpleks frekvens.
-Alle apparater ble programmert likt og merket for løype og arena.
-APRS.
-Dekningstest utført og infrastruktur ble planlagt. Digipeater på Skøyen og Sankthanshaugen.
-Mottatt spor fra arrangør ble benytte for å lage OM lag på aprs.no
-Befaring og tilgang på KO så tidlig som praktisk mulig, plassering av teknisk utstyr, antenner og sambandsmulighet.
-Nødvendig materiell ble laget for NRRL, slik som sambandsoversikt og oppdragsordre.
-Papirbasert perm ble laget selv om det finnes elektronisk versjon
-Oslo Maraton fikk oppdatert sambandinfo for deres beredskapsplane

14 personer deltok fra vår side. Polaric trackerne (utviklet av Tromsøgruppen) ble benyttet ettersom de synes å fungere bedre enn de rimeligere innkjøpte trackerne fra Kina.
Alle hendelsene ble logget i en spesielt utviklet beredskapsweb.

Det offentlige nødnettet har trackingmuligheter, men det er ikke tatt i bruk av juridiske og GDPR messige årsaker.

I ettertid har det vært et evalueringsmøte der politi, helsevesen, NRRL og andre aktører deltok.
Så langt vi kjenner til var arrangøren fornøyd med våre leveranser, men vi på vår side kunne ønske oss en bedre tidsplanlegging fra Oslo Maraton.

Sambandstjenesten i NRRL kan bidra med:

Redningstjeneste: 
• Teknisk bistand i søk og redning
• Tracking, drift av KO (strøm, antenner, etc.
• Mobilsporing (analyse av kart)
• SOØ har hittil i år hatt over 60 oppdrag

Krisesamband:
• Meldingstjeneste når utfall av infrastruktur
• Winlink, HF og VHF
• Sambandsstøtte. Drifte PMR

Mer info på http://www.nsoa.no og NRRL sine sider

LA3PK Jan

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden.