Dugnad på Rommen Tirsdag 20. mars 2007

Igjen stor innsats på Tirsdagsdugnaden.

Denne Tirsdagen ble en merkedag !

 

2032007 dugnad b

Bordet i den nye shacken er kommet opp !       Bildet viser LA7UCA Rune, flankert av LA9HW Jan.

20032007 dug

Vår del av lageret er nå på det nærmeste ryddet og klart for å ta imot gruppens eiendeler. På bildet (fra venstre) ser vi Rune, Helga, Gaute og Rune – tydeligvis godt fornøyd med egen innstats.