Referat fra medlemsmøte 12. februar 2020 – Besøk fra ChrisTech AS v/LB2GG Christopher

ChrisTech AS er et internett basert firma som selger teknisk utstyr til radioamatører. Selskapet er lokalisert på Skarnes utenfor Kongsvinger og eies/drives av Cristopher J. Kise.

Christopher innledet med at han synes det er synd at ikke flere nye lisensierte amatører blir aktive på lufta.

Hensikten med internettsatsingen er å rasjonalisere driften og få presentert produktene hjemme hos den enkelte amatør. Men han har forståelse for at brukerne ønsker å teste ut et kapitalprodukt før anskaffelse og har i den forbindelse planer om å etablere en løsning for slik utprøving.

Produktspekteret er stadig blitt utvidet med antenner, plugger og annet tilbehør.
Når det gjelder mindre komponenter er det vesentlig arbeidstiden som er driveren for prissettingen.

Billige «Kinaprodukter» er ofte beheftet med feil. Og spesifikasjonene kan variere fra et produkt til det neste ettersom rimelige surplus komponenter ofte benyttes i produksjonen. Produsenter av rimelig utsyr er ofte heller ikke villig til å ta feilvarer i retur, her er det «bruk og kast» som gjelder.

Christopher frykter leveranseproblemer i forbindelse med Corona viruset ettersom enkelte fabrikker allerede har stengt ned virksomheten som følge av smittefaren.

Markedet for amatør produkter er lite i Norge og det er mange aktører som sloss om «beinet»
Dertil kommer konkurransen fra utlandet. En fordel er det at småinnkjøp fra andre land heretter vi bli MVA belastet fra 1. april 2020.

LA2GG hadde med og presenterte de nyeste DMR (digital mobile radio) radioene fra AnyTone. Fabrikken eies av to brødre og utstyrer har til nå hatt bedre kvalitet enn de billigste Kina-radioene på markedet.

DMR (Digital Mobile Radio) Standarden ble etablert i 2005 ● Etsi standard. (European Telecommunications Standards Institute) Det er et bredt utvalg, av radiomodeller og priser tilgjengelig.

Repeaterene i DMR systemet (og D-star) kommuniserer med hverandre via internett, og det er flere standarder tilgjengelig. Radioamatørene benytter Tier II

  • Tier I – PMR-446, radio til radio
  • Tier II – Proff radio, ofte med Repeater begrenset størrelse på nettet, primært for tale. Benytter to tidsluker. Men mange produsenter har laget funksjoner for Ip linking og sentralt styrte løsninger med mange funksjoner. (Hytera XPT tier 2,5)
  • Tier III – Støtte for IP, kan bygget svært stort tilsvarende Tetra (nødnet) Med en sentral kontroller programvare som styrer trafikken effektivt Dette styres via en egen kontroll kanal / Tidsluke.

Takk for en interessant og opplysende kveld, Christopher!

Jan LA3PK