Drop in med Tema Onsdag 28. mai 2008 – Tema D-star repeater LD1OT

28052008 ID RP2C frontTemakveld Gruppens D-star repeater er nå ankommet og satt i midlertidig prøvedrift.

Temakvelden denne Onsdagen ble derfor viet D-star, med gjennomgang av oppsett, både av riggene våre og repeateren.

( Drop in møter med tema tar sikte på å være et uformelt forum hvor vi tar for oss ett forhåndsutlyst tema. Det er ikke meningen at dette skal få preg av foredrag, men heller en dialog hvor alle kan bidre med kommentarer og innspill. Temakveldene kan også benyttes til å gå mer i dybden på spesielle områder.)

LB9GE Trond startet opp med å vise en ny video om D-star. Videre gikk vi igjennom prinsippene for riktig oppsett i riggene våre.

Det ble også brukt en del tid på generell diskusjon rundt tilknytning til Gateways, samt at Trond fortalte litt om hva som skal til for å sette opp en Gateway i forholdet til det internasjonale nettverket.

Avslutningsvis ble det vist program for programmering av D-star riggene fra PC. Dette verktøyet gjør det også lett å klone oppsett, memorykanaler med videre fra radio til radio.

Det ble også tatt til orde for så fort som mulig å få etablert en link mellom D_star systemet og APRS systemet, slik at posisjoner fra D-star også vil kringkastes via APRS systemet.

Det er idag 3stk. D-star repeatere operative, disse er LD3DV i Drammen, LD2KR på Rafjell ved Kongsvinger og LD1OT i Oslo.

LD3DV står foreløpig plassert på hjemme QTH’et til LB9VE og har begrenset rekkevidde utenfor Drammen.   ( Frekvens 434.525MHz -2MHz )
LD2KR er QRV fra sitt faste QTH på Rafjell ved Kongsvinger, og har godt dekningsområde.    ( Frekvens 434.5625MHz -2MHz )
LD1OT er QRV fra midlertidig test QTH på Haugerud, og vil bli flyttet til sitt faste QTH første uken i Juni.  ( Frekvens 434.575MHz -2MHz )

1kp