Referat fra medlemsmøte Onsdag 05 november 2008 – Perseus SDR mottaker v/LA9LT Hans

PerseussmlPå programmet denne kvelden stod Perseus, SDR kortbølgemottaker. LA9LT Hans har hatt en slik mottaker endel måneder og fortalte om sine erfaringer.

Ferske julekaker og kaffe møtte de ca. 25 medlemmene som møtte opp denne kalde Onsdagskvelden.

Etter at formannen hadde ønsket velkommen og fortalt om antennedugnad og det gledelige resultat at LA4O nå er QRV med den nye StepIR HF beamen, gikk ordet til kveldens foredragsholder LA9LT Hans.

LA9LT Hans skulle fortelle om og demonstrere sin Perseus SDR kortbølgemottaker denne kvelden.

Hans lytter mye på båndene, og har opparbeidet betydelig konnskap og erfaring i forhold til hvilke kvaliteter en kortbølgemottaker må ha, for å få fast plass i shacken hos LA9LT , og det kommer vel derfor ikke som noen overraskelse at denne mottakeren i høyeste grad holder mål.

Perseus er ikke som tradisjonelle mottakere flest, og ledsaget av mottakerens blokkdiagram fikk vi et innblikk i denne mottakerens oppbygging. Noe av det som kanskje overrasket mange av tilhørerne var fraværet av tradisjonelle mellomfrekvenstrinn og filtre. Her har vi med helt andre prinsipper å gjøre, og hvor signalbehandling og filtrering foregår i digitale kretser med tilhørende programvare.

Perseus er vel den første rene SDR (Software Defined Radio) mottakeren som er i handelen som ferdig mottaker. Mottakeren har imponerende spesifikasjoner og endel muligheter som ikke er tilgjengelig på tradisjonelle mottakere.

Hans hadde koblet opp mottakeren til antenne og PC, og viste oss via storskjerm, endel av mulighetene dette utstyret byr på.
Imponerende var det også at mottakeren kan ta opp inntil 1600 KHz av et frekvensspekter og lagre på hard disken, for så i ettertid å kunne spille av opptaket og lytte over båndet som om du gjorde det på direkten.
Interessant var det også å se at Perseus’en kunne brukes som spektrumanalysator.
De filtermulighetene man har og dermed muligheter for å skille signaler som ligger svært tett er ikke mindre enn imponerende.
De tekniske spesifikasjonene er fullt på høyden med mottakere som sitter amatør-radio transceivere som koster vesentlig mer.

LA9LT Hans sin presentasjon og demonstrasjon viser på en overbevisende måte at vi nå for alvor er på full fart fra det vi kan kalle tradisjonell teknologi og over i en tid hvor det kommer mye ny spennende teknologi for oss radioamatører.
perseus insideview

1kp