Inntrykk fra Generalforsamlingen i Oslo-gruppen

Formannen LA4GF Frode åpnet møtet og forsamlingen mintes LA8FC Kåre som gikk bort 1. februar med 1 minutt’s stillhet.
Det blir minnestund for Kåre i Lademoen kapell i Trondheim Torsdag 8. mars kl. 14:30

Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet kunne dermed starte. LA4GF ble valgt til ordstyrer, og gikk igjennom styrets beretning punkt for punkt.

Beretningen ble godkjent med noen mindre justeringer, kommentarer og tilføyelser. Kasserern LA3PK gikk i igjennom regnskapet, og dette ble godkjent, sammen med budsjett og styrets forslag til kontingent

Formannen i valgkomiteen LA4CIA Levi, ledet valgene:

LA7WRA Peter Petrov ble valgt til formann og LA8FTA Bil ble valgt til viseformann. LA3PK Jan Helge tok gjenvalg som kasserer.
Nye styremedlemmer ble LB1OH Cato og LA7IJ Truls, som varamenn til styret ble LB1RH Lauris og LB8CG Mikhael valgt.
Sekretæren LA8OKA Martin har ett år igjen av sin periode.
Alle ble valgt med akklamasjon.

Vi gratulerer med valgene !

Generalforsamlingen ble avsluttet ved 21:30 tiden.

Offisielt referat vil bli sendt medlemmene i QST-Oslo nr. 2 for 2018

LA1KP Øivind